6 maart 2015

#1 SAMEN VOOR BIJBELSE WAARDEN

De komende dagen geven wij u 9 redenen om D.V. 18 maart lijst 9 te stemmen. Vandaag nummer 1, samen met kandidaat nummer 1: Servaas Stoop. Samen voor Bijbelse waarden als uitgangspunt!

Wie is Servaas Stoop?
“Ik ben geboren in Hendrik-Ido-Ambacht in 1962. Na mijn studieperiode ging ik aan de slag als fractiemedewerker voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Sinds 1992 ben ik Statenlid in de provincie Zuid-Holland. In het dagelijks leven ben ik waarnemend burgemeester van de gemeente Korendijk, in de Hoeksche Waard.”

Waarom zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten belangrijk?
“De provincie heeft grote invloed op de omgeving waarin wij allemaal wonen, werken en recreëren. Als je met de auto van huis gaat naar een doel in een ander dorp of andere regio, rij je waarschijnlijk over een provinciale weg. De beslissingen van de provincie raken ons allemaal. Daarom doet de SGP mee aan de verkiezingen.”

Waarom samen voor Bijbelse waarden als uitgangspunt?
“Het is niet om het even op basis waarvan Statenleden politiek bedrijven. De SGP gaat uit van Bijbelse waarden en normen, met rentmeesterschap als leidraad. Dit komt tot uitdrukking in onze visie op concrete onderwerpen. Het is het fundament voor ons bestuurlijk handelen.”