HomeFractie

Fractie

De SGP vormt al jaren samen met de ChristenUnie 1 fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De volgende 3 SGP'ers hebben zitting in de gecombineerde fractie met daarbij de portefeuilles.

De belangen van de overige portefeuilles worden namens de gehele fractie behartigd door Chris Schaapman, Jacco Schonewille, Wilco Scheurwater en Ixora Balootje (allen ChristenUnie).

Servaas Stoop
Servaas Stoop Burgermeester gemeente Korendijk, Voorzitter Raad van Toezicht Gevangenenzorg Nederland, Voorzitter van de ledenraad van verenigingen voor passend onderwijs Goeree-Overflakkee, (bezoldigd), lid identiteitscommissie Vereniging Gereformeerd, Schoolonderwijs. 0187 60 52 52 s.stoop@statenzh.nl

Portefeuilles
Bestuurlijke zaken

Henk van Dieren
Henk van Dieren Lid DB van de Molenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (SIMAV) te Streefkerk 06 51 97 63 69 h.van.dieren@statenzh.nl

Portefeuilles
Energie
Landbouw en Natuur
Ruimtelijke Ordening

Chris van der Velden
Chris van der Velden Directeur bestuurder VVOGG te Krimpen a/d IJssel, Mede-eigenaar Edv-Share 06 53 76 78 73 c.vander.velden@statenzh.nl

Portefeuilles
Water (kwaliteit en veiligheid)
Europa
Milieu (toezicht en handhaving­)